Child pages
  • Marknadsaktiviteter (statistik)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

En marknadsaktivitet är en kontakt mellan en kund och en personal, exempelvis ett inkommande telefonsamtal. Genom att registrera marknadsaktiviteter får ni en bättre överblick över era kontakter med en kund eller en organisation.

Man kan också registrera planerade kundkontakter, tilldela dem till någon i personalen och sedan kontrollera att uppgiften utförts och se resultatet av denna kontakt. Detta förutsätter att personalen regelbundet kontrollerar listan med marknadsaktiviteter.

En marknadsaktivitet kan skapas från personkortet eller från Kontaktregister > Marknadsaktiviteter.

Förklaring till uppgifter för Marknadsaktiviteter

Section
Column
width30%

Person:

Column
width70%

Namnet på personen som personkortet tillhör.

Section
Column
width30%

Koppla till organisation:

Column
width70%

Om personen ingår i en organisation så kommer kontakten att synas även hos organisationen om ni markerar detta fält.

Section
Column
width30%

Typ:

Column
width70%

Välj bland de marknadsaktivitetstyper ni tidigare registrerat under Kontaktregister > Inställningar > Marknadsaktivitetstyper.

Section
Column
width30%

Ämne:

Column
width70%

Ange en kort beskrivning som visar vad marknadsaktiviteten handlar om.

Section
Column
width30%

Status:

Column
width70%

Ange status på aktuell marknadsaktivitet. Välj mellan statusarna "Ej påbörjad", "Pågår" och "Klar".

Section
Column
width30%

Start:

Column
width70%

Aktuellt datum och klockslag sätts automatiskt i samband med att marknadsaktiviteten skapas men uppgifter kan ändras manuellt.

Section
Column
width30%

Slut:

Column
width70%

Ange datum och klockslag när marknadsaktiviteten avslutas. När ni klickar på ikonen med klockan sätts tidpunkten till nuvarande tidpunkt och status ändras automatiskt till "Klar".

Section
Column
width30%

Ansvarig:

Column
width70%

Ange den person som är ansvarig för denna marknadsaktivitet. BRP väljer automatiskt den inloggade personen men valet kan ändras manuellt. Välj bland de personer som ni tidigare registrerat som anställda.

Section
Column
width30%

Noteringar:

Column
width70%

Här kan ni skriva in anteckningar som är viktiga för marknadsaktiviteten. Alla manuellt skickade mail och SMS till kunden från BRP skapar en marknadsaktivitet.

Section
Column
width30%

Skapad:

Column
width70%

Visar datum då marknadsaktiviteten registrerades i BRP.

Section
Column
width30%

Endast synlig för ansvarig:

Column
width70%

Markera detta fält om marknadsaktiviteten endast ska vara synlig för den person som ni angett i fältet "Ansvarig" ovan.