Child pages
  • Dokumentation
77 more child pages

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vara är den enklaste typen av produkt du kan skapa. Den innehåller endast den information som visas i listan ovan.  En lagervara är precis som en vara med skillnaden att den har ett saldo och information om leverantör, beställningspunkt etc.

Lager

Tjänster

En tjänst kan bara bokas upp under förutsättning att dess resursbehov uppfylles.

...