Child pages
 • Inskrivningsstation

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Code Block
språktagg=Översättning
exemple.username=Användarens namn


Språktagg

Användning

Kommentar

signUp.enterPersonNumber.infoHeader

Titel på inforutan på första sidan

 


signUp.enterPersonNumber.infoText

Innehåll på första sidan

Denna bör innehålla information om syntaxen på personnumret, det är dessutom ett bra ställe att beskriva inskrivningsstationen.

signUp.enterDetails.infoHeader

Titel på personuppgiftssidan

 


signUp.enterDetails.infoText

Inforutans innehåll på personuppgiftssidan

Information om syntax på e-post och postnummer bör finnas här

signUp.selectSubscription.infoHeader

Titel på produktsidan

 


signUp.selectSubscription.infoText

Inforutans innehåll på produktsidan

 


signUp.acceptContractAndConfirm.infoHeader

Titel på näst sista sidan

 


signUp.acceptContractAndConfirm.infoText

Inforutans innehåll på näst sista sidan

Ytterligare information om att betalning måste ske i kassan

person.register.finish.text

Text på bekräftelsesidan

Här bör information om betalning och giltighet finnas

PedController.invalidPersonNumberFelmeddelande om det inmatade personnumret inte är giltigt.
 

PersonNumberField.personWithNumberAlreadyExistsFelmeddelande om det inmatade personnumret redan finns i databasen.
 

couldNotLookupPersonByPNumberText om information om det inmatade personnumret inte kunde hittas.
 

EmailField.duplicateEMailFelmeddelande om den inmatade epost-adressen redan finns i databasen.Visas om man inte tillåter duplicerade epost-adresser.
default.null.messageGenerellt meddelande om att information om något saknas.Används i inskrivningsstationen om exempelvis clearingnummer, kontonummer inte är ifyllt.
clearingNrOrAccountNrIsInvalidFelmeddelande om clearingnummer eller kontonummer är inte är giltigt.
 

Flöde

...


 1. Om "Använd personnummersteget i inskrivningsstationen" inte är aktiverat, gå till punkt 2. Annars:
  Ange personnummer och klicka på "Nästa". Nu sker en personnummeruppslagning för att slå upp namn och adress om detta är aktiverat.
 2. Fyll i personuppgifter alternativt kontrollera uppslagna uppgifter och fyll på med e-post och mobiltelefonnummer.
 3. Välj abonnemangsprodukt. Om en autogiroprodukt väljs får man även ange kontonummer.
 4. Acceptera abonnemangsvillkor och eventuellt autogirovillkor.
 5. Gå till kassan och betala.

...

Abonnemangen som ska säljas måste ha "Bokbar Bokningsbar via inskrivningsstation" aktiverat.

...

http://www.kioware.com/
http://www.sitekiosk.com