Child pages
 • Närvarokort för aktivitetsbidrag

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Börja med att ställa in rapportmallen med de rubriker etc. som skall användas.

 1. Öppna Inställningar > Rapportmallar > Närvarokort
 2. Gör ändringarna i mallen. För att lägga till nya konstanter klicka på "papper/snöflingeikonen" (Ny) och fyll i uppgifterna. Spara sedan mallen, se bilden nedan för ett exempel på hur den kan se ut.

  (Klicka på bilden för att få den större)

Att ta ut ett närvarokort för ett arrangemang

 1. Produkter > Arrangemang, sök upp och markera raden för aktuellt arrangemang.
 2. Klicka på "Deltagare".
 3. Klicka på "Rapport" och välj rätt rapportmall, klicka sedan "OK", se bilden nedan.

  (Klicka på bilden för att få den större)

 4. Ett exempel på hur närvarokortet kan se ut visas nedan.

  (Klicka på bilden för att få den större)