Child pages
  • Besök

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Exempel:
En kund passerar in på sitt abonnemang och får en godkänd inpassering kl 09.00. Kunden passerar ut och passerar senare samma dag in ytterligare en gång kl 17.00.
Inpasseringen kl 09.00 behandlas i BRP som en inpassering och ett nytt besök medan inpasseringen kl 17.00 enbart är en inpassering.

...

Anläggning filterar på den anläggning som organisationen hör till.

Inpasseringar per anläggning

Används för att lista antal besök per anläggning under en period. Inpasseringar. I kolumnen Antal visas antalet inpasseringar som i BRP behandlats som ett nytt besök.

Inpasseringar per person

...

Avancerat urval

Avancerat urval på personregistret. Kan användas för ta fram statistik på specifika grupper.
OBS.! Avancerat urval ska alltid vara det sista momentet i en sökning. Alla andra val måste vara rätt inställda innan avancerat urval görs. Har du gjort en sökning med avancerat urval och sedan vill ändra t.ex. antal besök, måste du gå in på avancerat urval igen efteråt.

Datumfälten

Vilken period sökningen ska gälla.

Anläggning

Vilken anläggning personerna ska tillhöra

Läsare

Vilken läsaren inpasseringen ska vara gjord på

Organisation

Vilken organisation personen ska vara kopplad till. Särskilt användbart när man har företagsabonnemang/klippkort.

Antal besök

Hur många besök en person måste ha för att komma med i sökningen. Exempel: Är man intresserad av alla som har fler än 2 besök skriver man 2 i det vänstra fältet och lämnar det högra tomt och tvärtom om man är intresserad av de som har färre än 2 besök.

Endast aktiva abonnemang

Om rutan är ikryssad kommer sökningen bara inkludera personer som har aktiva abonnemang just nu.

Inpasseringar per anläggning

Används för att lista antal besök per anläggning under en period. Inpasseringar. I kolumnen Antal visas antalet inpasseringar som i BRP behandlats som ett nytt besök.

Besöksstatistik per typ

Med typ avses inpasseringstyp. Anläggning filterar på den anläggning besöket gjordes på.

...

Exempel
Hur tar man fram vilka kunder med ett giltigt abonnemang som inte har tränat på anläggningen den senaste månaden?
Kontaktregister->Personer.

Steg 1

Börja med att först göra ett Advancerat urval på:
Anläggning: välj aktuell anläggning
Abonnemang: Alla, giltiga
Tryck på "Nytt urval".
Nu har du en lista på alla med giltiga abonnemang på aktuell anläggning.

Steg 2

Tryck på Advancerat urval igen. I detta val ska du bara välja:
Senaste besök: ange t ex 2009-03-01 - 2009-03-31
Tryck på "Uteslut från urval".
Nu tog du bort alla som tränat den senaste månaden från listan, kvar blir dem som inte tränat.