Child pages
 • Konvertering från BRP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Namn
 • Typ
 • Produktgrupp (till existerande produktgrupp om namnet matchar, annars skapas ny med "-" i början av namnet)
 • Konto (till existerande konto om nummer matchar, annars skapas nytt med "-" i början av namnet)
 • Momssats
 • Färg
 • Antal deltagare
 • Antal dropin
 • Ej debiterbar
 • Inga rättigheter krävs
 • Kräver kort/armband
 • Beskrivning
 • Visa i kassan
 • Bokbar Bokningsbar via Internet
 • Bindningstid
 • Debiteringsintervall
 • Förnya automatisk
 • Justera betalning mot månadsslut
 • Ingår i debiteringsrutin
 • Kräver Autogiro
 • Typ av värdekort
 • Antal enheter
 • Giltigt mån

...

 • Om anläggningen ska byta ut sina gantner-chip för att få samma FID som de andra anläggningarna, tänk på att byta till det nya FID:t på anläggningens portar.
 • Efterfakturerade klippkort måste faktureras ut innan konverteringen annars hamnar skulden fel.
 • Lager förs inte över.
 • Resursbehov på produkter förs inte över.
 • Roller förs inte över (samma roll kan ju ha olika rättigheter i olika installationer).

...