Child pages
  • Anpassning Android

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Visas på alla sidor utom info-sidan.
Gör den nedtonad så att den inte tar över användargränssnittet.
Bilden bör vara ninepatch för att skalas korrekt på olika stora skärmar, vi kan ordna detta åt er.
Se exemplen Android och iPhone mobilapp

720 x 960 x 720 pngpng (denna skalas även till 480x640, 320x426)