Child pages
  • Personuppslagning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Avliden sedan 12 månader
  • Utvandrad/Obefintlighetsregistrerad sedan 36 månader
  • Tekniskt avregistrerad sedan 36 månader
  • Personnummer avregistrerat sedan 36 månader

Förutsättning

  • Personuppslagning måste vara aktiverat i installationen. Kontakta BRP:s support för denna extratjänst som medför en kostnad på 500 SEK + moms per år och anläggning.

...