Child pages
  • Information om uppgradering till EMV (Europay MasterCard Visa) för Samportkunder

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Fylla i worddokument "PNC_nyanslutningar_ominstallationer_ifylld.doc" och e-posta det till support@brpsystems.se
    Dokumentet är delvis ifyllt och de uppgifter ni behöver fylla i finns under "Frågor kund". Ni ska bla bl.a. ange redovisningsnummer (ert avtalsnummer hos inlösande bank) för respektive betalkortsleverantör (Visa/MC, American Express, Diners)
    Om betalkortslösningen ska användas i obemannad miljö ska ni även fylla i uppgifter under "Frågor obemannad miljö (UPT)"

...