Child pages
  • Objektet elektroniskt medgivande

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Ekonomi > Fakturering > Elektroniska medgivanden, välj "Ny"

Section
Column
width30%

Datum:

Column
width70%

Datum medgivande registrerats hos BGC.

Section
Column
width30%

Betalarnummer:

Column
width70%

Betalarnummer som kunden uppgett i sin internetbank. Kan ändras av er. Om BRP inte lyckas matcha E-Medgivandet mot ett medgivande som inväntas så kan ni skriva in betalarnummer här.

Section
Column
width30%

Personnummer:

Column
width70%

Uppgift från BGC. Används av BRP för att matcha E-Medgivandet om inte betalarnummer ovan är korrekt inmatat.

Section
Column
width30%

BGC-ID:

Column
width70%

Unikt ID från BGC. Endast för referens.

Section
Column
width30%

Namn:

Column
width70%

Uppgift från BGC/bank.

Section
Column
width30%

Adress:

Column
width70%

Uppgift från BGC/bank.

Section
Column
width30%

Meddelande:

Column
width70%

Eventuellt meddelande som kunden uppgett i samband med ansökan om medgivande.

Section
Column
width30%

Avvisa:

Column
width70%

Bocka i för att avvisa medgivandet vid nästa sändning av medgivandefil.