Child pages
  • Objektet produkt

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width30%

Produkt för inskrivningsavgift:

Column
width70%

Om en produkt ("Abonnemang" eller "Värdekort") har en inskrivningsavgift innebär det att inskrivningsavgiften automatiskt läggs till i kundvagnen som en obligatorisk produkt när man tecknar medlemskap i gamla internetbokningen.

Section
Column
width30%

Endast bokbar som del av paket:

Column
width70%

Produkter med detta ikryssat kan inte bokas utanför paket. Gäller även i BRPs API.

...