Child pages
  • Gruppaktivitetsbokning via Internet

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För alla gruppaktivitetsprodukter som ska kunna bokas via Internet, markera egenskapen "Bokbar Bokningsbar via Internet" på produktens basuppgiftsflik.

...

Visa lediga platser på gruppaktiviteter
Visar antal lediga platser inklusive dropinplatser. När denna inställning är aktiverad visar apparna antal lediga platser på passen.

Visa bokbara bokningsbara platser på gruppaktiviteter
Visar antal lediga platser exklusive dropinplatser. Visas inte i apparna.

...