Child pages
  • Arrangemangsbokning via Internet

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Skapa arrangemangsprodukten med egenskapen "Bokbar Bokningsbar via Internet".
  2. Planera in arrangemanget.
  3. Aktivera Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Bokning av arrangemang".
  4. Gå till .../mesh/about.action för att aktivera de ändrade inställningarna.

...