Child pages
  • Objektet autogiromedgivande

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width30%

Betalarnummer:

Column
width70%

Ange kundens personnummer med inledande århundrade t.ex. 19710529xxxx. Värdet kontrolleras mot en checksumma.

Section
Column
width30%

Annan betalare:

Column
width70%

Om kontoinnehavare inte är samma person som kunden medgivandet är kopplad till kan man kryssa i denna och skriva namnet på betalaren. Det är inget som skickas till BGC men används om man har elektronisk underskrift av medgivandeavtalet.

 

 

Section
Column
width30%

Kontoinnehavare:

Column
width70%

Anges på samma format som "Betalarnummer". Detta ska vara personnr på den som innehar bankkontot. Värdet kontrolleras mot en checksumma. Om kontot innehas av en organisation så ska du ange 00 + organisationsnummer. Enskilda firmor med ett personnummer som "organisationsnummer" ska hanteras som ett vanligt personnummer med inledande 19 på betalarnummer och kontoinnehavare.

...