Child pages
  • Gruppaktivitetsprodukten

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Gruppaktivitetsproduktens namn visas bl.a. för de kunder som bokar via nätet. I de flesta fall debiteras kunden inte för deltagande i en gruppaktivitet annat än genom abonnemang och entréer, så därför ska "Ej debiterbar" markeras. Detta gör att inte en massa odebiterade bokningar skapas när kunderna bokar upp sig på en gruppaktivitet. En gruppaktivitet ska inte heller visas i kassan. Detta eftersom man alltid vill boka upp sig på ett specifikt pass.

  • "Bokbar Bokningsbar via Internet" avgör om produkten ska kunna bokas över Internet eller via kundkiosk

Image Modified

(Klicka på bilden för att få den större)

...

En gruppaktivitet har precis som en tjänst ett eller flera resursbehov, exempelvis en lokal och en personal.

Image Modified

(Klicka på bilden för att få den större)

...