Child pages
  • Gruppaktivitetsprodukten

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

VideoDescriptionVideo: Skapa en gruppaktivitetsproduktLink/Gruppaktivitetsprodukt/ Gruppaktivitetsprodukt.html

Basuppgiftsfliken

Gruppaktivitetsproduktens namn visas bl.a. för de kunder som bokar via nätet. I de flesta fall debiteras kunden inte för deltagande i en gruppaktivitet annat än genom abonnemang och entréer, så därför ska "Ej debiterbar" markeras. Detta gör att inte en massa odebiterade bokningar skapas när kunderna bokar upp sig på en gruppaktivitet. En gruppaktivitet ska inte heller visas i kassan. Detta eftersom man alltid vill boka upp sig på ett specifikt pass.

  • "Bokbar Bokningsbar via Internet" avgör om produkten ska kunna bokas över Internet eller via kundkiosk

Image Modified

(Klicka på bilden för att få den större)

...

En gruppaktivitet har precis som en tjänst ett eller flera resursbehov, exempelvis en lokal och en personal.

Image Modified

(Klicka på bilden för att få den större)

...

Section


Column
width30%

Antal dropin-platser:


Column
width70%

En dropin-plats är i BRP ett begrepp för platser på gruppaktiviteter som inte kan förhandsbokas. Ange hur många platser av det totala antalet platser som ska reserveras som dropin-platser. Dessa platser kan inte bokas via webbokningen utan bokas på plats i anläggningen.Section


Column
width30%

Skriv ut biljettAnvänd avprickning:


Column
width70%

Anger om det ska skrivas ut en biljett till denna gruppaktivitet i samband med att kunden passerar inAktiverar avprickningsfunktionen för gruppaktiviteten.Section


Column
width30%

CSS-klass:


Column
width70%

Namnet på en CSS klass som ska läggas på den TD i internetbokningen som innehåller gruppaktivitetsnamnet (detta görs i regel av den som designar era websidor).


...