Child pages
  • Objektet anläggning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I fältet Kvadratmeter kan anläggningens yta anges. Värdet används för statistik, exempelvis i exportmallen Medlemmar per kvadrat (rapport med en exportmall över antal betalande medlemmar per kvadratmeter, en rad per anläggning, kontakta support för att installera denna). Kontakta support om ni önskar få denna installerad.