Child pages
  • Objektet anläggning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Möjlighet att definera samtida besökare per inpasseringstyp. Användbart om man t.ex har en avdelning i verksamheten t.ex "Bad" som har en gräns som inte får överstigas medan övriga verksamheten inte ska påverkas, t.ex gymmet.

I fältet Kvadratmeter kan anläggningens yta anges. Värdet används för statistik, exempelvis en exportmall över antal betalande medlemmar per kvadratmeter, en rad per anläggning. Kontakta support om ni önskar få denna installerad.