Child pages
  • Företagsklippkort

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Widget Connector
width640
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=V5xzg5yHn_4
height480

  1. Öppna eller skapa en klippkortsprodukt under Produkter > Produkter
  2. Gå till fliken "Värdekort" och kryssa i "Efterfakturera klipp" vid rubriken: "Antal enheter".
  3. Kontrollera vilken "Entréprodukt" detta klippkort gäller för och kontrollera att priset för entreprodukten är rätt inställt. Det är detta pris som faktureras per klipp sedan.

...