Child pages
  • Objektet abonnemang (produkt)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width30%

Produkttillägg:


Column
width70%

Gäller för kundrutinerna och kundwebben. Ange produkter som kunden ska kunna lägga till i beställningen samtidigt som kunden köper ett abonnemang. Tilläggen kan vara obligatoriska eller valbara. Enbart produkter av typen Vara, LagerVara, Abonnemang och Värdekort kan väljas som tillägg. OBS! Tilläggsprodukten måste ha "Bokbar Bokningsbar via Internet" satt för att den ska användas av kundwebben.


...