Child pages
  • Objektet abonnemang (produkt)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width30%

Begränsat antal:

Column
width70%

Kunden får maximalt passera in X antal gånger per dag eller kalendervecka (måndag som första dag) med denna abonnemangsprodukt. Även begränsning på motsvarande antal utpasseringar. Läsare uppsatta som inre påverkas inte.

Lämna antalet tomt för att stänga av inaktivera denna begränsning.

Section
Column
width30%

Exkludera från medlemsrapport:

Column
width70%

Produkten exkluderas från medlemsrapporten. Har man t.ex. årskort + skåpsabonnemang + handduksabonnemang etc. kan man välja att inte ta med tilläggsabonnemangen som skåp och handduk i medlemsrapporten.

...