Child pages
  • Objektet bokningsregel

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width30%

Använd fast tidpunkt för släpp:

Column
width70%

Om tjänst eller plats på en gruppaktivitet får bokas tidigast en vecka i förväg så sätts tidpunkten för när bokning tidigast får ske till samma klockslag som starttiden eller sluttiden, men sju dagar tidigare. Vanligtvis tillåts dock bokning fr.o.m. den tidpunkt som anläggningen öppnar, t.ex. kl 07.00. Om ni vill justera tidpunkten som beräknats i fältet ovan, så kan ni ange en fast tidpunkt i detta fält.

...