Child pages
  • ASSA ARX

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Eftersom ARX måste använda port samma portrange 5002-5004 kan inte flera installationer dela samma server.

Det finns stöd i BRP att öppna ARX-dörrar. Både för personal och via API (Via appar, etc).

Synkronisering av enskild person

...