Child pages
  • Påminnelsebrev om avbokning av kontrakt

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Obs! Ersatt av uppföljningspunkt "Påminnelse om kontrakt" från och med version 2015.2901.


Det finns en möjlighet att automatiskt skicka ett mail till kunden och påminna dom om att dom ska avboka kontraktets tider dom inte har tänkt att utnyttja. Mailet innehåller då en länk till webportalen där man kan avboka kontraktstiden utan att behöva logga in.

...