Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För att aktivera kalender i appen, gå till inställningar och klicka på Prenumerera kalender. Beskrivning på kalendern blir den anläggningen man är kopplad till men synkar såklart med alla bokningar oavsett anläggning.
Ta bort kalender: Inställningar > E-post, kontakter, kalenderar > Prenumererade kalenderar  Inställningar > Lösenord och konton > Prenumererade kalendrar > Gå in på kalendern och klicka på radera konto
Påminnelse för aktivitet:

  • Inställningar > E-post, kontakter, kalenderar Kalendrar > Förvalda påminnelser > Se till att man har ett värde för "Aktiviteter"

Android

För att aktivera kalender i appen gå till inställningar och markera Aktivera kalender, du kan sedan välja vilken kalender du vill använda samt ställa in påminnelseintervall. 
För att ta bort en kalenderfunktionen i appen avaktivera kalenderfunktionen under inställningar. 

...