Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Begreppsförklaringar

Begreppsförklaringar

BRP Time Premium

Följande funktioner förutsätter BRP Time Premium (tillval)

 • Stämpelklocka
 • Personalliggare
 • Överlappande tidrader (kan användas för OB)
 • Export till lönesystem (Med denna funktionalitet aktiverad tillkommer en ny kryssruta på tidkod som anger om tidkoden kan överlappa andra tidkoder eller ej.)

Förutsättningar

 1. Anställningsformer (verifiera att alla anställda passar in som en av dessa)
 2. Export av underlag kan endast ske till Visma Lön eller Agresso.
 3. Fast anställd med flex behöver använda arbetspass, inte schema.
 4. Kontrollera att du kan gå till BRP Online (blå ikon högst uppe till höger i det ordinarie BRP-interfacet) 
 5. Gå igenom Driftsättning tidrapportering

...

Import av löneunderlag till Visma lön (ekonomiansvarig)

Tidrapportering Premium

Om man vill kunna överlappa tidkoder vid tidrapportering i BRP Online krävs addonen Tidrapportering Premium, detta kan beställas genom att kontakta BRP Support. Med denna funktionalitet aktiverad tillkommer en ny kryssruta på tidkod som anger om tidkoden kan överlappa andra tidkoder eller ej.

 

Info
titleUnder utveckling

Informationen på denna sida är under utveckling och kan komma att förändras.

...