Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tidrapportering sker i det webbaserade BRP Online där personalen kan logga in för att fylla i och ändra sina tidrapporter. 

Brponly
TitleUtbildningsdokument

Kort intern introduktion till tidrapporteringen och de olika anställningsformerna: https://docs.google.com/presentation/d/1eWA0iJ5rAZ2N85uow6IQk8SbbiwCR6phYWEV798XBwo/edit?usp=sharing

Begreppsförklaringar

Begreppsförklaringar

...