Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Definitiv utredning av anställningsformer
 • Konfiguration
  • Tidkoder
  • Produkter som ger löneunderlag
  • Export av löneunderlag
 • Utbildning
  • Komplettering av utbildning kring arbetspass.
  • Attestant
  • Systemansvarig.
  • Genomgång av exportfil med ekonomiansvarig.

Länkar

Export av löneunderlag (lathund för uppsättning av tidrapportering)

Attestera rapporterad tid 

Import av löneunderlag till Visma lön

Begreppsförklaringar

Brponly
TitleGamla Länkar
titleUnder utveckling

Det finns 2 macron för detta i Zendesk

Consulting::Tidrapportering:: 1 samt Consulting::Tidrapportering:: 2 - Beställning

Länkar

Export av löneunderlag (lathund för uppsättning av tidrapportering)

Attestera rapporterad tid 

Import av löneunderlag till Visma lön

Begreppsförklaringar


Gamla länkar (det finns fler.....)

Lägg till personal till tidrapporteringen (systemansvarig)

Lägg till attestant (systemansvarig)

Förbereda, rapportera och låsa tid (anställd)

Tidrapportering som löneunderlag

Uppstart Tidrapportering BRP

Tidrapportering, orig

Tidrapportering i prod


...