Child pages
 • Dokumentation
77 more child pages

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Ett abonnemang kan vara tidsbundet eller löpande.

Skapa autogiromedgivande

Under fliken Ekonomi på kundkortet skapas autogiromedgivandet.
?    Välj symbolen   för att skapa ett nytt, alt   för att editera befintligt.
o    'Betalarnummer' ange kundens personnummer med inledande århundrade tex 19710529xxxx. Värdet kontrolleras mot en checksumma.
o    'Kontoinnehavare' anges på samma sätt som 'Betalarnummer'. Värdet kontrolleras mot en checksumma.
o    'Max belopp' begränsar summa som debiteras från kundkontot. En säkerhetsåtgärd för att inte debitera kund allt för stora summor. Beloppet anpassas till att överstiga månadsavgiften för abonnemanget, lämpligt belopp kan vara 1000-1500. Ett default-värde för maxbelopp kan  anges på Ekonomi-fliken under Inställningar/System. Ett belopp måste anges
o    'Noteringar' används för att ange anledningar till ändringar eller varför det inte blivit upplagt tex att kunden inte kunde sitt kontonummer, felaktigt kontonummer angivits mm.
o    'Upplagt' innebär att medgivandet har verifierats av BGC. Sätts av systemet när resultatfilen hämtats och lästs in från BGC.
o    'Åtgärd' beskriver vilken typ av meddelande som ska skickas till BGC. 'Lägg upp' är default när man skapar ett medgivande, 'Avregistrera' innebär att meddelande skickas till BGC om avregistrering och 'Ändra' används vid tex tillfällen då kunden vill byta konto, som debiteras, i autogiromedgivandet.
o    'Avtal finns' beskriver om det finns ett fysiskt avtal med kunden om ett autogiromedgivande. Detta är en förutsättning för att ett autogiromedgivnade ska läggas upp.

Att sälja ett abonnemang

Välj personen som ska betala abonnemanget (vanligtvis nyttjaren)

Gå till kassan och sök upp den person som ska betala abonnemanget. Finns personen, tryck 'Visa'. Finns inte personen, skapa en ny.

Lägg till ett autogiromedgivande (endast för autogiroabonnemang)

Fyll i personnummerfältet (om det inte redan är ifyllt) och tryck 'Spara'.
Gå till ekonomifliken och tryck på ikonen för att skapa ett nytt autogiromedgivande.
Fyll i kundens kontonummer och tryck 'Ok'. Tryck 'Ok' för att gå tillbaka till kundlistan och välja kunden.

Välj abonnemang

Du befinner dig nu i kassan med rätt kund vald. Leta rätt på abonnemanget du vill sälja i produktmenyn.
Du får nu upp detaljerna om kortet som ska säljas. I regel behöver du inte ändra någonting. Kom ihåg att aldrig ändra 'Debiterad till' om du inte vill låta kunden träna gratis fram till det datumet.
Tryck 'Ok' för att lämna dialogen.

Betalning för den första perioden

Nu föreslår BRP en första avgift (fram till första autogirodragningen). För abonnemang sålda den 15:e eller tidigare, debiteras kund endast för resterande dagar innevarande månad. För abonnemang sålda efter den 15:e i månaden kommer kunden att debiteras för återstående dagar innevarande månad samt för hela nästkommande månad.
Tryck 'Ok'.
Tryck 'Betala'.
Om kunden ska betala kontant för första perioden, tryck kontant/kort och välj beloppet kunden betalar.
Om kostnaden för första perioden ska betalas vid nästa autogirodragning, välj 'Kundkonto' som betalsätt och tryck F8 för att belasta kundkont med det exakta beloppet.
Köpet är klart. Tryck OK för att gå vidare

Skicka/ta emot automedgivanden

Vanligtvis väljer man att skicka autogiromedgivanden i mitten av månaden, mellan den 15:e och den 20:e för att vara säker på att få resultaten innan dragningen.

Skicka

Innan en fil med autogiromedgivanden skapas måste man på fliken Ekonomi under Inställningar/System ange en katalog där alla autogirofiler ska sparas.

 1. Gå till Ekonomi > Fakturering > Autogiromedgivanden. Alla medgivanden med en åtgärd kommer att skickas till banken.
 2. Tryck "Skapa fil" för att skapa medgivandefilen
 3. Skicka filen till banken

Hämta

 1. Gå till Ekonomi > Fakturering > Autogiromedgivanden
 2. Tryck på knappen 'Läs fil' och välj sedan filen i katalogen där filen sparats.

Månadsdebitera abonnemang

Under Inställningar > System > Ekonomi > "Katalog för autogirofiler" ställer du in den katalog där filer för autogirodragningar och medgivanden skapas och dit de filer som läses in i BRP arkiveras.
Skicka dragningsfilen efter du fått resultaten från månadens medgivandesändningar, men i god tid innan löning eftersom en första dragning den 25:e ger bäst resultat.

Tips: Det kan vara en bra idé att använda en separat kassaenhet för autogirodragningarna. Då får du en separat kassarapport över autogirodragningarna. Detta gör du genom att skapa en ny kassaenhet, förslagsvis med namnet "Autogirokassa" och koppla den till en använare. Den användaren loggar du sedan bara in som när du ska göra autogirodragningar eller hämta autogirofiler.

Debitera abonnemang

Ekonomi > Fakturering > Debitera abonnemang

Ange det datum till vilket du vill debitera abonnemangen. Om det är mars och du ska göra dragningen för april anger du sista april. Tryck 'Sök'. Nu visas alla giltiga abonnemang som inte dragits för perioden fram till det datum du angav.

Markera de abonnemang som ska debiteras (välj alla med ctrl-a). Tryck 'Debitera'. Nu debiteras alla abonnemang för en period - vanligtvis en månad. Finns abonnemang kvar i listan beror det på att förra månadens betalning inte är gjord. Du kan då debitera de abonnemangen en gång till för att öka 'Debiterad' till med ytterligare en period.
Kostnaden för debiteringen läggs på kundens kundkontotillsammans med eventuella köp som gjorts mot kundkontot.

Fakturera kundkonton

Ekonomi > Fakturering > Fakturera kundkonton

Här ser du en lista över samtliga kunder som har en skuld på sitt kundkonto. Om något kundkonto ska undantas från fakturering , ta bort krysset från  kontot.För att skapa en faktura för varje markerat konto trycker du "Fakturera". 

Du får nu en fråga om förfallodatum. Detta är datumet när kundens bankkonto kommer att belastas vid autogirodragning.

Fakturorna har nu skapats och ligger under Ekonomi > Fakturering > Ej skickade fakturor. Transaktionen registreras på fakturajournalen.

Skapa och skicka dragningsfil

Ekonomi > Fakturering > Ej skickade fakturor

Om du i systeminställningarna aktiverat "Separat reskontra för autogiro" kan du välja mellan att se vanliga fakturor och autogirofakturor. Välj "Autogirofakturor".
Här kan du se en lista över alla fakturor som skapades när du fakturerade kundkonton. 

Markera samtliga fakturor med Ctrl-A och tryck Autogiro.

Dragningsfilen kommer att sparas i den katalog som angavs som "Katalog för autogirofiler". Du har själv möjlighet att spara filen på en annan plats.

Skicka filen till banken.

Hämta dragningsfil

Resultatfilen från BGC läses  in via knappen 'Läs fil' under Ekonomi > Fakturering > Autogiromedgivande. De autogirofakturor som dragits försvinner från "Obetalda fakturor". De som inte dragits (pga att pengar eller medgivande saknats) flyttas till "Ej skickade fakturor". Den inlästa filen kommer att flyttas till den katalog som angavs som "Katalog för autogirofiler".

Vanliga frågor
Att sälja ett abonnemang
Frysning av abonnemang
Byte av abonnemang
Debitering av abonnemang

...

 1. Skapa en rättighet "Företaget"
 2. Visa gruppaktiviteten du vill ge Företaget bokningsrätt till. Markera "Företaget" under 'Rättigheter' på gruppaktivitetsfliken
 3. Skapa en entré "Bokningsrätt Företaget" och tilldela den rättigheten du nyss skapade
 4. Skapa ett värdekort "Bokningsrättighetskort Företaget" och fyll det med ett stort antal av den entré du skapade
 5. Sälj värdekortet "Bokningsrättighetskort - Företaget" i kassan till en person som är kopplad till Företaget
  1. Gå till kassan, sök upp kunden
  2. Sök upp värdekortet i produktmenyn, köp det och betala kontant
  3. Efter köpet dyker en lista med köpta kort upp. Dubbelklicka på kortet och kryssa i att alla inom organisationen ska få utnyttja kortet. Utöka också giltighetstiden så mycket du vill.

Ekonomi

Kontoplan 

[]Fakturering
Autogiro
Periodisering av abonnemang

...