Child pages
  • Import av Aspirations (Club 2.0) från Technogym

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

BRP kan importera personer med Aspirations från Technogym. Om en person ändrar sina Aspirations uppdateras dem de i BRP.

Konfiguration

Inställningar

...

Aspirations kan visas på personkortet. Om personkortet är konfigurerat att visa en Technogym-flik kan man lägga till Aspirations genom att gå till Inställningar > Inställningar (Lokala anpassningar) > Personkortet och lägga till följande rader:

Code Block

tabTechnogym.columns=2
tgNotes.next=cbTabTechnogym1

Om BRP inte visar en Technogym-flik kan man lägga till följande istället:

Code Block

tabJournalNotes.next=tabTechnogym 
tabTechnogym.first=tgBadge

...