Child pages
  • Att söka upp alt. skapa en person eller organisation

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För att undvika dubbletter, sök alltid efter kunden för att hitta eventuellt befintligt personkort innan ett nytt skapas. Gå först till kontaktregistret genom Kontaktregister > Personer alternativt "F9" på tangentbordet. För att göra samma sak med en organisation, gå till Kontaktregister > Organisationer alternativt "F8" på tangentbordet.

Image Modified

(Klicka på bilden för att se den större)

Sökning

I kontaktregistret kan man söka på två sätt. Den enkla sökningen visas direkt när man går till kontaktregistret. Den avancerade sökningen kommer man till genom att klicka på "Avancerat urval", se längre ner.

...