Child pages
  • Roller och användarrättigheter

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Du kan anpassa de befintliga rollerna eller skapa nya under Kontaktregister > Inställningar > Roller. För varje roll, välj en eller flera användarrättigheter.

Brponly
TitleSjälvbetjäning

I och med utveckling av självbetjäningskassor så till kommer en förkonfigurerad roll till:

  • " Self service cashier" en dold roll som används av självbetjäningskassor.

Den rollen är inte valbar i gränssnittet.


Tilldelas endast av innehavare

...

Önskar ni mer detaljerade begränsningar i möjligheter till manipulering av information och utskriftsmöjligheter ber vi er kontakta BRP.

 

 Abonnemang

Krävs för att kunna sälja abonnemang och för att kunna göra ändringar på abonnemang. För vissa ändringar krävs ytterligare rättigheter. Till exempel för att ändra pris krävs även "Abonnemang - Ändra pris".

 


Abonnemang - Andra anläggningarKrävs för att kunna ändra abonnemang på anläggningar som den inloggade användaren inte hör till
Abonnemang - AvvikelserKrävs för att kunna skapa och ändra avvikelser utanför bindningstid. Gäller avvikelser av typ frysning.
Abonnemang - Avvikelser prisKrävs utöver "Abonnemang - Avvikelser" för att få skapa och ändra avvikelser som rör pris (friperiod, annat pris och annat pris spärrat)
Abonnemang - Massbyta produkt och kundtypKrävs för att kunna utföra massbyte av abonnemangsprodukt och kundtyp
Abonnemang - Ändra debiterat tom.Tillåter manuell ändring av debiterat till och med på abonnemang.
Abonnemang - Ändra bundet tom.Tillåter manuell ändring av bundet till och med på abonnemang. Även ändring av bundet till och med i samband med uppsägning.
Abonnemang - Ändra debiteringsintervallGer rätt att ändra debiteringsintervall vid debitering av abonnemang
Abonnemang - Ändra prisTillåter att man får ändra priset på abonnemang i kassan och på personkortet. Måste även innehas av den som vill ändra priset när man debiterar en period.
Abonnemang - Ändra start på fixtidsabonnemangTillåter manuell ändring av startdatum på abonnemang med fix tidsperiod.
Abonnemang - Uppsägning Tillåter att man får säga upp abonnemang.
Abonnemang - Ändra pris kundrutinsabonnemangTillåter att man kan ändra pris på abonnemangsprodukter som används i kundrutinerna.
AnläggningRätt att ändra anläggningen. Men endast BRPs personal kan ändra namn, skapa eller radera en anläggning.

Arbetspass

Kan skapa och förändra arbetspass.

Arrangemang

Ger rätten att planera nya och ändra befintliga arrangemang. Även rätten att skapa och ändra arrangemangsprodukter. Rätten att skapa och ändra arrangemangsprodukter kan även erhållas med rättigheten "Produkter".

Anställd får logga in från varsomhelst oavsett IP-adressÖverrider vitlistning. Vitlistade IP-adresser ignoreras när anställd loggar in.
Attestera tidrapporterGer rätt att attestera personalens tidrapporter samt konfigurera attesteringsgrupper

Autogiro

Lägga till autogiromedgivande (vid sälj eller senare) samt hantera autogiromedgivanden. Rättighet att logga in på bolaget medgivandet hör till krävs utöver denna rättighet (Från version 2015.1801)

Avboka debiterade bokningar

Ger rätt att avboka en bokning även om den är debiterad.

Avboka noshowsRätt att manuellt avboka noshows från en gruppaktivitet.
Bekräfta kassarapportGer rätt att bekräfta kassarapport
Beställa kvittorullarRätt att beställa kvittorullar från hjälp-menyn.
BesöksgränserTillåter att man sätter besöksgränser

Boka

Skapa, förändra och avboka bokningar.

Bokföring

Verifikatexport.

BolagRätt att ändra vissa bolagsuppgifter. Men endast BRPs personal kan ändra namn/organisationsnummer, skapa eller radera ett bolag.

Byta anläggning på person och abonnemang

Rätt att byta anläggning på personer och abonnemang. (Fr.o.m. version 25.370 blir anläggningsfältet grått på personkortet om personen har ett medlemskapsabonnemang. Då behöver rätt anläggning ställas in på det abonnemanget, sedan uppdaterar BRP automatiskt anläggning på personen efter vad som är inställt på aktivt abonnemang. Vid anläggningsbyte på abonnemang uppdateras personen direkt.)

Central användare

En centralanvändare har rättigheter att arbeta med alla anläggningars kunder. Används med försiktighet eftersom en användare utan anläggningstillhörighet även tappar viss funktionalitet.

DokumentKomma åt menyn Kontaktregister > Dokument
Ekonomi - Debitera abonnemangGäller menyval Ekonomi > Fakturering > Debitera Abonnemang (både AG och vanliga)
Ekonomi - FilinläsningKomma åt menyn Ekonomi > Fakturering > Importera resultatfil, för att kunna läsa in ekonomiska svarsfiler.
Exportera kundregisterRättighet att exportera kundregistret från personlistans verktygsmeny. Kräver dessutom rättigheten 'Verktyg personer'.
Exportera lönedataRättighet att exportera till externt lönesystem.
Faktura - Ändra fakturadatumMöjlighet att ändra faktura- och förfallodatum samt möjlighet att förhindra spärrad inpassering vid förfallen faktura. Rättighet att logga in på anläggningen fakturan hör till krävs utöver denna rättighet (Från version 2015.1802)

Fakturabetalning

Registrera betalning av faktura. Påverkar ej betalning av faktura från kassan. Rättighet att logga in på anläggningen fakturan hör till krävs utöver denna rättighet (Från version 2015.1802)

Fakturastatus

Flytta faktura till "Ej skickade" med högerklick i fakturalistan. Rättighet att logga in på anläggningen fakturan hör till krävs utöver denna rättighet (Från version 2015.1802)

Fakturering

Fakturera från beställningsfönstret, fakturera från kassan, massfakturering, ändra faktura.

Flytta debiterade bokningar

Flytta en betald / fakturerad bokning.

FörmånsstatusRättighet att ändra förmånsstatus på personer.
Generisk 1Kan användas av BRP för att temporärt lösa specifika kundönskemål där ett visst objekt ska få andra rättigheter.
Generisk 2
 

Generisk 3
 

Gruppaktivitet - schemalägga och ändra

Innehas av den som kan boka upp gruppaktiviteter och ändra dem.

Icke publika webbkategorierVisar alla webbkategorier i kundwebben oavsett om "Visa" är aktiv eller ej. Används när man vill konfigurera en webbkategori utan visa den publikt förrän den är klar.

Inställningar

För administratörer, ger möjlighet att skapa och ändra alla typer av objekt. Ändra inställningar.

Inställningar - EkonomiMenyval Ekonomi > Inställningar
Inställningar - Klientlänkar - ListaGer möjlighet att visa klientlänkar, exempelvis till kundkiosken
Inställlningar - Klientlänkar - SkapaGer möjlighet att skapa klientlänkar, exempelvis till kundkiosken

Kassa

Rättighet att använda kassan, lagerfunktioner samt göra kassaavslut och kassarapporter.

Kassa - ProvisionstagareRättighet att ändra provisionstagare i kassan.
Kassa - Sök alla produkterTillåter sökning av produkter i kassan som ej har "Visa i kassamenyn" ikryssad. Rättigheten avgör även om samtliga produkter visas i produktgrupper på kassasidor.

Kassapris - Manuellt pris

Kan sätta manuellt pris i kassan.

Kassapris - Procentuell rabattKan ange procentuell rabatt i kassan

Kassaremsa

Ger rätt att visa kassaremsan.

Kassasidor - redigeraFår ändra på kassasidor utan att ha rättigheten Inställningar - Ekonomi
Konstatera kundförlustGer rätt att skriva av faktura

Kreditering

Kreditera faktura.

Kundjournal

Kan arbeta med kunders journaler.

Kundkonto

Rättighet att ändra kreditnivån på kundkonton samt att kunna överskrida denna.

Lager

Ger tillgång till lagerfunktionerna under Ekonomi > Lager.

Makulera abonnemangGer rättighet att makulera abonnemang
MenyerEn förutsättning för att kunna öppna systemets menyer.
OrganisationerGer rätt att skapa och uppdatera Organisationer

Passagehistorik

Se passagehistorik, ångra passage

Personaladministration

Kan ändra lösenord etc. på personal.

PersonerGer rätt att skapa och uppdatera Personer
Personer - Inga begränsningar vid personsökningOm inställningen Max antal träffar vid personsökning används så kringgår denna rättighet det värdet och visar istället ett obegränsat antal träffar.
Personer - Markera för anonymiseringGer rätt till att markera personer för att bli anonymiserade på personlistan.
Personer - Massändra uppgifterGer rätt till att massändra när en person har accepterat avtalsvillkor
Personer - Obegränsad tillgång till personuppgifterAnvänds endast med inställningen Begränsa åtkomst till personuppgifter påslagen och ger då tillgång till att kringgå inställningen och alltid se alla personuppgifter.
Personer - Slutföra anonymiseringGer rätt till att genomföra en anonymisering på personer som blivit markerade för anonymisering.
Personer - Slutet system, spärra personMöjliggör alternativet att permanent spärra en person som blivit avstängd (via personkortet).
Personer - Slutet system, visa anonymiserade spärrade personer

Ger tillgång till alternativet Personer > Verktyg > Anonymiserade spärrade personer. Om inställningen Använd slutet system för spärrade personer är påslagen hamnar personuppgifter av spärrade personer som sedan blivit anonymiserade här för att förhindra att dem registrerar sig på nytt.

Planeringslista på Internet

Kunna komma åt och titta på planeringslistan på nätet.

Preliminär kassarapport

Kan ta ut en preliminär kassarapport.

Produkter - Skapa

Tillåter att man får skapa en produkt, inklusive webbkategorier.

Produkter - Skapa GruppaktiviteterTillåter att man får skapa en gruppaktivitet.
RabattkoderFör att få administrera rabattkoder (skapa, ta bort, bestämma vilka prislistor och produkter de gäller för)
Produkter - Aktivera / inaktivera på anläggningGer rätt att aktivera/inaktivera produkt på anläggning via högerklicksmeny. Ges även av "Produkter - Skapa", men med denna så kan man göra det utan att kunna skapa/ändra produkter.
ResurserGer rätt att skapa och ändra resurser.
Räkna om kassarapportGer rätt att räkna om kassarapport

Safepay administration

För att komma åt SafePays administrationsdialog för att t.ex. kunna öppna locket till SafePay.

SchemaGer rättighet till Scheman & Schemaavvikelser
Self service - KonfigurationRättighet för att skapa och ändra konfiguration för self service
Skapa betalfilerTillåter att man får skapa betalfiler

Skicka databas

Ger rätt att skicka databasen till BRP:s support. Krävs också för att kunna kopiera till övningsdatabas.

SMS

Rättighet att skicka sms.

Statistik, ekonomi

Ger tillgång till ekonomisk statistik på menyn Statistik.

Statistik, övrig

Ger tillgång till övrig statistik på menyn Statistik.

Strålfors kortinfo

Används inte längre.

SysteminställningarAktiverar menyn Inställningar > Inställningar där normal endast BRP ska göra förändringar.
Ta bort förbeställningarGer rätt att ta bort förbeställningar i BRP Online
UtbetalningGer rätt att använda menyalternativet Ekonomi > Fakturering > Utbetalningslista

Verktyg personer

En förutsättning för att kunna göra massutskick och kundexporter. Se även rättigheten 'Exportera kundregister'. Ger även tillåtelse att kopiera data till kopieringsbufferten.

Visa historikVisar ändringshistorik på objekt
Visa inloggningsförsökRätt att titta på inloggningsförsök

Värdekort

Göra förändringar på värdekort samt sätta värde och antal på klippkort vid försäljning. Vill man begränsa försäljningen till attt endast kunna ändra antal kan detta göras med systeminställningen "Ange belopp vid klippkortsförsäljning".

Återköp

Återköp i kassan.

Ändra kundansvarig på organisationÄndra kundansvarig på organisationer. Man kan alltid sätta en kundansvarig på en ny organisation samt ändra kundansvarig på organisationer där man själv är kundansvarig (dvs "ge bort" organisationer till någon annan).
Ändra kundtypÄndra kundtyp på person
Ändra namn på organisationGer rättighet att ändra namn på organisation

Ändra prislista

Ändra vilken prislista som kan tillämpas på en kund.

Ändra status på fakturaEnbart tillgänglig för BRP-anställdaBrponly
TitleGDPR

Personer - Massändra uppgifter | Ger möjlighet att ändra uppgifter på flera personer samtidigt

Kassa - Begränsad kassa | Används bara i BRP Cloud och ger personen rätt till att se & använda begränsade kassaenheter

...

 

 

...