Child pages
  • Roller och användarrättigheter

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Brponly
TitleGDPR

Personer - Massändra uppgifter | Ger möjlighet att ändra uppgifter på flera personer samtidigt

Kassa - Begränsad kassa | Används bara i BRP Cloud och ger personen rätt till att se & använda begränsade kassaenheter