Child pages
 • Kortanpassning

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Anpassning av person och organisationskort

Under Kontaktregister > Inställningar kan systemet anpassas så att information som är relevant för er verksamhet efterfrågas när en kund registreras.

...

För att personer och organisationer ska kunna hanteras kan de märkas med en kategori och en eller flera grupper. Eftersom en person bara kan tillhöra en enda kategori bör ni skapa kategorier som aldrig överlappar varandra, exempelvis lärare och elev, eller privatkund och företagskund. Eftersom ni kan koppla en kund till hur många grupper som helst finns ingen anledning att spara på dem. En och samma person kan exempelvis tillhöra grupperna "Julkort", "Stamkund", "Vegan" och "Autogiro". Om ni använder grupper aktivt kan ni göra detaljerade sökningar, exempelvis efter kunder som heter Larson, är veganer men inte stamkunder.

...

Hantera grupper under Kontaktregister > Inställningar > Persongrupper. Om den person som är inloggad är en central användare hanterar du här de globala grupperna. Om personen som är inloggad ej är en central användare hanteras här de lokala grupperna för den aktuella anläggningen.

Under personens marknadsflik "Marknadsflik" visas två uppsättingar uppsättningar grupper, en med globala grupper och en med grupper som är lokala för den anläggning personen är kopplad till. Markera de grupper som kunden ska tillhöra.

Regioner

Kontaktregister > Inställningar > Regioner

Används för att definiera geografiska regioner som sedan används för att gruppera kunder.

Anpassning av personlistan

Det är möjligt att välja vilka kolumner man vill visa i personlistan. Gå till Kontaktregister > Inställningar > Personlista och kryssa i de kolumner du vill ska synas. För att de nya inställningarna ska gälla behöver BRP startas om. Oberservera att personlistans inställningar är centrala och påverkar alla anläggningar.

Kolumnen "Aktiv" visar om kunderna har ett abonnemang som antingen:

 • är debiterat för dagens datum.
 • är bundet.
 • förnyas automatiskt.

Övriga konfigurerbara fält

Förutom grupper och kategorier kan följande fält på kundkortet konfigureras:*

 • Tjänstetitlar

...

 • Organisationsavdelningar

...

 • Branscher

...

 • Säljstatus

...

 • Förmånsstatus

Lokala anpassningar av personkortet och organisationskortet

För att ändra personkortet, gå in under Inställningar > Inställningar > "Lokala anpassningar" och ändra personkortet eller organisationskortet genom att lägga till rader i stil med:

 • ifFirstName.required=true (obligatoriskt fält)
 • ifFirstName.hide=true (dolt fält)
 • ifFirstName.highlighted=true (annan bakgrundsfärg)

Det är också möjligt att ändra text, och exempelvis använda begreppet "Medlemsnummer" istället för kundnummer.

Vad som kan ändras framgår i brp\forms\PersonSOV.properties och OrganizationSOV.properties.