Child pages
  • Periodisering

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Video
DescriptionVideo: Periodisering
Link/Periodisering2/Periodisering2.html

Allmänt

Primärt används periodiseringsfunktionen för att periodisera abonnemang men även andra produkttyper kan periodiserashttps://sv.wikipedia.org/wiki/Periodisering_(ekonomi).

Vid periodisering så bokas försäljningen som en skuld och intäktsförs sedan i periodiseringsjournalen.

...