Child pages
  • Periodisering

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • För att få till korrekta skulder på befintliga abonnemang behöver BRP kontaktas för massuppdatering av databasen. Denna metod kräver att abonnemangen är sålda i BRP och fungerar inte på importerade abonnemang. Periodiserade skulder som uppkom före BRP får hanteras manuellt enligt tidigare metod tills de är tömda.

Konteringsexempel

Konteringsexempel#AbonnemangFör mer konteringsexempel, se Konteringsexempel#Periodisering

Avstämning

  1. Gå till Ekonomi > Periodisering > Periodiseringsskuld per datum.
  2. Välj önskat datum för avstämning, vanligtvis den siste i månaden före.
  3. Klicka på "Sök".

...