Child pages
 • Tjänstebokningar

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Tjänstebokningar per person

Visar en sammanställning av alla beställares tjänstebokningar under vald period.

 • Kontaktuppgifter
 • Tjänstebokningar
  • Produktnamn
  • Datum och klockslag för början och slut

Tjäntebokningar per bokare

Visar per anställd hur många bokningar dom gjort under en valfri tidsperiod. Det är bokningstillfället som avses och inte när bokningen inträffar. Förutom antalet bokningar visas även antalet bokade timmar samt priset ex moms. Det ges även möjlighet att filtrera på produktgrupp och produkt.

Tjänstebokningar per resurs

Visar schemalagd tid samt bokad tid för alla resurser under vald period.

 • Resursens namn
 • Bokade timmar
 • Antal bokningar
 • Schemalagda timmar