Child pages
  • Personkortet - Personal

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width30%

Anläggningar:

Column
width70%

Registreras endast för anställda personer. Markera på vilka anläggningar som personen ska ha kunna logga in på (kan växla till med "Ctrl + F12").

Om man har användarrättigheten Byta anläggning på person kan man välja vilken anläggning som helst. Om man saknar rättigheten har man bara möjlighet att lägga till anläggningar man själv har tillgång till och har personen en anläggning man själv inte har tillgång till kan man inte ta bort den.

När man loggar in hamnar man på någon av de anläggningar som finns i listan. I första hand hamnar man på den anläggning som valts för "Anläggning" på fliken "Basuppgifter", om den anläggningen också finns i listan. Annars hamnar man på den första anläggningen i listan. En person måste ha minst en anläggning i listan för att kunna logga in.

Brponly
TitleKommer snart

Registreras endast för anställda personer. Markera på vilka anläggningar som personen ska ha kunna logga in på (kan växla till med "Ctrl + F12").

I Listan med anläggningar visas även bolag (på formatet <BOLAGSNAMN> - Alla anläggningar) och ett val högst upp “Alla bolag och Anläggningar” som ger tillgång till alla bolag och anläggningar i installationen.

 

Exempel: En anställd med “Bolag 1 - Alla anläggningar” kommer även automatiskt få tillgång till nya anläggningar som tillkommer till bolaget.

 

En anställd med rättigheten “Personal” kan editera ändra detta men bara ge en annan anställd tillgång till anläggningar denne själv har tillgång till.