Child pages
  • Objektet värdekort (produkt)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width30%

Nr:

Column
width70%

Löpnummer för identifiering av enskilda värdekort. Numret genereras automatiskt vid försäljningstillfället av BRP och kan ändras manuellt. Från och med version 25.182 tillåts löpnumret innehålla både siffror och bokstäver.

Section
Column
width30%

InnehavareBeställare:

Column
width70%

Namnet på den person som angetts som mottagare av värdekortet vid försäljningstillfället, d.v.s. kortets nyttjareDetta är person som kortet tillhör sätts initialt till köparen av kortet.

Section
Column
width30%

Beställare är innehavare:

Column
width70%

När markerad är personen som är beställare även innehavare och kan nyttja kortet.  

Section
Column
width30%

Annan innehavare:

Column
width70%

När markerad användas fritextfältet "Annan innehavare" som innehåller information om nyttjare av kortet. När Annan innehavare är markera kan inte Beställaren nyttja kortet.

Section
Column
width30%

Organisation:

Column
width70%

Om mottagaren beställaren av värdekortet (mottagaren som anges vid försäljningen) har en koppling till en organisation så visas organisationens namn här. Organisationen kan tas bort från värdekortet med hjälp av ikonen "Soptunna".

...

Section
Column
width30%

Beskrivning (för rapport):

Column
width70%

Texten från detta fält kommer att visas på värdekortet vid utskrift.
Produktnamnet visas som defaultvärde.

Section
Column
width30%

Mottagare (för rapport):

Column
width70%

Texten från detta fält kommer att visas på värdekortet vid utskrift.
Det ni skriver under "Fritext" vid försäljningstillfället hamnar här.

Section
Column
width30%

Produkt (för rapport):

Column
width70%

Texten från detta fält kommer att visas på värdekortet vid utskrift.

...

Section
Column
width30%

Generera barcode:

Column
width70%

När ett värdekort beställes via webben eller api:t genereras en barcode och läggs in under värdekortets kortnummer.

...

Titleannan innehavare

...

 

Section
Column
width30%

Beställare:

Column
width70%

Detta är person som kortet tillhör sätt initialt till köparen av kortet.

Section
Column
width30%

Beställare är innehavare:

Column
width70%

När markerad är personen som är beställare även innehavare och kan nyttja kortet.  

...

Column
width30%

Annan innehavare:

...

width70%

...

.