Child pages
  • Inställningar Internetbokning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width30%

Bokning av tjänster:


Column
width70%

Anger om tjänster ska kunna bokas från Internet. Det går endast att boka tjänster vars egenskap "Bokbar Bokningsbar via Internet" är på. Tjänsterna måste ha en fix längd för att kunna bokas.
Om #Visa resursbeläggning i tjänstebokningen också är vald går det att boka tjänster av variabel längd i resursbeläggningen.


...

Section


Column
width30%

Skicka beställningsbekräftelse-SMS:


Column
width70%

Skickar vid bokningstillfället ett SMS per bokning man gjort med info om dessa.Section
 


Section


Column
width30%

Bokning av varor:


Column
width70%

Gör det möjligt att boka varor via Internet. På menyn visas menyalternativet "Boka varor".


...

Section


Column
width30%

Använd reservlista:


 
Column
width70%Section


Column
width30%

Kräv förskottsbetalning av tjänster:


Column
width70%
  • Gör att användaren kommer direkt till kundvagnen efter bokning av tjänst. Inloggningen krävs inte för att göra bokningen utan istället när användaren vill betala.
  • Den här inställningen gör också att bokningar som inte betalats eller bekräftats kan rensas bort. För att bokningar ska rensas bort måste den schemalagda aktiviteten "Borttagning av inaktiva internet-bokningar" vara aktiverad, läs mer om Automatisk avbokning av övergivna bokningar.
  • Om "Tillåt bekräftelse av beställningar" är vald räcker det med att beställningen bekräftas för att den inte ska rensas bort. Inställningen "Timeout för internetbeställning" anger hur lång tid kunden har på sig att ta betala (eller bekräfta) beställningen".
  • Om funktionen är aktiverad visas tjänster för ej inloggade kunder. Om funktionen är inaktiverad måste kunderna logga in för att se tillgängliga tjänster.


...

Section


Column
width30%

Visa värdekortsnummer:


Column
width70%

Gör att värdekortsnummer visas i abonnemangs- och värdekortssummeringen (under Medlemskap).

 

...