Child pages
  • Objektet rättighet

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width30%

Enbart lokal anläggning:

Column
width70%
 Ger nyttjaren endast rätt att passera in på anläggningen som abonnemanget tillhör.
Section
Column
width30%

Visa vid inpassering:

Column
width70%

Om ikryssad visas rättigheten i inpasseringsdialogen. Kan vara användbart om vissa kunder t.ex. ska ha en handduk när de kommer.

...

Section
Column
width30%

Externt ID:

Column
width70%

Anger namnet på en rättighet i ett externt system. Används om BRP är integrerat med Bewator Entro eller Metra.

Om BRP är integrerat med Bewator Entro kan två externa ID:n anges, en för män och en för kvinnor. De externa identifierarna separeras med semikolon. Personer som är män (eller där kön inte är angivet) får den första rättigheten i Bewator, personer som är kvinnor får den andra rättigheten i Bewator.

Exempel: Om man anger behörighet1;behörighet2 får män behörighet1 och kvinnor behörighet2.