Child pages
 • Läsare och in- utpasseringsrättigheter

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Skapa schemat "Öppettider" som definierar våra öppettider.
 2. Kontakta BRPs BRP:s support och be dem skapa:
  1. Spärren "Vändkors".
  2. Läsaren "Reception" som öppnar spärren "Vändkors".
  3. Läsaren "Gym".
 3. Skapa inpasseringsrättigheten "Reception öppettider" som beviljar inpassering genom läsaren "Reception" under de tider som definieras av schemat "Öppettider".
 4. Skapa inpasseringsrättigheten "Gym öppettider" som beviljar inpassering genom läsaren "Gym" under de tider som definieras av schemat "Öppettider".
 5. Skapa rättigheten "Guld" som ger inpasseringsrättigheterna "Reception öppettider" och "Gym öppettider".
  Konfigurera abonnemanget "Guldkort AG" så att det ger rättigheten "Guld".

...