Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Öppna aktuell produkt från produktlistan (Produkter > Produkter).
  2. Gå till prisfliken.
  3. Markera aktuell prislista i fältet för priser.
  4. Ta bort prislistan genom att klicka på ikonen "SoptunneikonenSoptunna".
  5. Verifiera borttaget av prislistan genom att svara "Ja" på frågan "Är du säker på att du vill radera markerad post?" eller svara "Nej" för att ångra borttaget.

...