Child pages
 • Abonnemangsavtal

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Inställningar > Rapportmallar, skapa (eller kontrollera att det redan finns) en rapportmall med innehållstypen "Abonnemang". Ge den förslagsvis namnet "Autogiromedgivande".
 2. Sätt "Mall" till "subscription_ag_contract4.jasper".
 3. Inställningar > Inställningar ("Kassa") > "Rapportmall för autogiromedgivande", välj rapportmallen du skapadeaktuell rapportmall.

Inställningar för Abonnemangsavtal

 1. Inställningar > Rapportmallar, skapa (eller kontrollera att det redan finns) en rapportmall med innehållstypen "Abonnemang". Ge den förslagsvis namnet "Abonnemangsavtal".
 2. Sätt "Mall" till "subscription_contract4.jasper" (eller eventuell annan kompatibel mall).
 3. Skapa de två konstanterna infoBottom och infoTop. Den text som är kopplad till konstanten kommer att visas på avtalet.
  infoTop: Denna text visas på alla abonnemangsavtal, både autogiro och övriga, allmänna villkor.
  infoBottom: Denna text visas längst ned på avtalet, ovanför kundens signatur.
 4. Inställningar > Inställningar ("Kassa") > "Rapportmall för abonnemangsavtal", välj rapportmallen du skapadeaktuell rapportmall.

Test

Testa kontrakten genom att gå till Produkter > Abonnemang, markera ett autogiroabonnemang, tryck klicka "Rapport" och välj sedan "Autogiromedgivande" eller "Abonnemangsavtal".

...