Child pages
  • Hämta autogiromedgivanderesultat

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Hämta filer från banken.
  2. Ekonomi > Fakturering > Autogiromedgivanden
  3. Tryck Klicka på "Läs fil" och välj sedan filen i katalogen där filen sparats.
  4. Kontrollera att inga medgivanden ligger kvar under "Hos BGC" (i så fall har ni glömt att läsa in någon av bankens filer, eller så har banken inte skickat resultat för alla medgivanden ni skickade dem).