Child pages
  • Samport internetbetalningar Norge

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  1. Kunden ansöker om brukerstedavtale (inlösenavtal) med Teller (Tel: 815 00 400), Euroline eller Elavon (Tel: 22 43 22 45) i Norge
  2. Kunden läser de allmänna avtalsvillkoren och faxar / skickar underskrivet avtal (hostad lösning) till Samport på 0046 8 509 12085 / adress på formuläret.
  3. Samport kundtjänst meddelar kunden och BRP när allt är klart
  4. BRP gör integrationen via webmanager
  5. Testköp med testkort
  6. Meddela Samport att kunden vill gå i skarpt läge

Avtal Samport
Allmänna avtalsvillkor

Hjälp till kunden med ifyllande av avtal:
Forhandler: BRP Systems AB
Typ av tjänst: Internet hostad
Salgsnavn: Denna text visas på kundens kontoutdrag (från banken)(max 16 tecken)