Child pages
  • Objektet arrangemang

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width30%

Kräv att arrangemangsdeltagare har personkoppling:

Column
width70%

Avgör om en personkoppling måste göras när deltagare registrerar sig för arrangemanget

Section
Column
width30%

Använd bokare som deltagare på kundwebben:

Column
width70%

Avgör om "Jag är deltagare" rutan ska vara förifylld på kundwebben