Child pages
 • Planera arrangemang

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

VideoDescriptionVideo: Planera arrangemangLink/Planera_arrangemang/Planera_arrangemang.html

 1. Produkter > Arrangemang, klicka på "Ny" och välj arrangemangsprodukt.
 2. Ange deltagarantal.
 3. Ange publiceringsintervall, d.v.s. mellan vilka tider som arrangemanget ska vara synligt (i webbokningen påverkas visningen även av eventuella bokningsregler).
 4. Ange bokningsintervall, d.v.s. mellan vilka tider som arrangemanget ska vara bokningsbart. OBS! Enbart Web 2.0
 5. Ange datum för det första och sista tillfället.
 6. Ange en kort beskrivande informationstext, exempelvis "Tisdagar 19.00".
 7. Om kunden ska betala deltagaravgiften direkt efter bokningen kan fältet "Debiterbar efter" lämnas tomt. Om ni väljer att istället fakturera deltagaravgifterna först efter ett bestämt datum, kan det anges. Efter det datumet kommer deltagaravgiften att synas i faktureringsrutinen samt i kassan när aktuell kund är vald.

...