Child pages
  • Registrering av kort och armband

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Added a section about whether or not extra cardnumbers is allowed.

...

Dessa kortnummer fungerar precis som vanligt angående inpassering och sökning på kortnummer så länge de är giltiga. När giltighetstiden har gått ut behöver de inte raderas för att kunna återanvändas av en annan person.

Att tillåta extra kortnummer

Det går att kontrollera om personer ska kunna lägga till extra kortnummer eller inte via personkortet.

I configurationsmodulen finns det en inställning som heter "Tillåt personer att lägga till mer än ett kortnummer."
Per default så är den alltid på. Om man vill stänga av den så måste man aktivt stänga av den.

Om inställningen är av så kan användare inte länge lägga till extra kortnummer, de tre vertikala punkterna i kortnummerfältet försvinner.

Vanliga felmeddelanden

Okänt id-kort
Kortet/armbandet som används har inte kopplats till någon person, ett värdekort eller en entré i BRP. Problemet uppstår om ni glömt registrera kortet vid försäljningen eller om armbandet/kortet används utan att det först har sålts en entré.
Kontrollera att kunden köpt en produkt som minst innehåller en entréprodukt och registrera kortet/armbandet igen, se ovan.