Child pages
 • Registrering av kort och armband

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Kodbärare i form av ett plastkort har ofta ett nummer eller en streckkod tryck tryckt på kortet. Om ni saknar en läsare kan ni efter försäljningen manuellt registrera kortnumret.

 1. Kontaktregister > Personer, sök upp aktuell person och dubbelklicka alternativt markera aktuell person och klicka på "Visa".
 2. På fliken "Basuppgifter" ställer du dig med ställ markören i fältet "Kortnummer".
 3. Placera kortet/armbandet i läsaren. Det inlästa kortnumret visas i fältet "Kortnummer".

...

 1. Ekonomi > Kassa > Värdekort, sök upp aktuellt värdekort och dubbelklicka på det alternativt markera raden och klicka på "Visa".
 2. På fliken "Basuppgifter" så klickar du , klicka på ikonen "Papper/penna" för att lägga till ett nytt kortnummer.
 3. Placera markören i fältet "Nytt kortnummer".
 4. Placera kortet/armbandet i läsaren. Det inlästa kortnumret visas i fältet "Kortnummer".

...

 1. Kontaktregister > Personer, sök upp aktuell person och dubbelklicka alternativt markera aktuell person och klicka på "Visa".
 2. På fliken "Basuppgifter" ställer du dig med ställ markören i fältet "Kortnummer".
 3. Ta bort kortnumret och klicka på "OK".

...

 1. Ekonomi > Kassa > Värdekort, sök upp aktuellt värdekort och dubbelklicka på det alternativt markera raden och klicka på "Visa".
 2. På fliken "Basuppgifter" så klickar du , klicka på ikonen "Papper/penna" för att lägga till ett nytt kortnummer.
 3. Markera aktuellt kortnummer och klicka på ikonen "Soptunna".
 4. Det markerade kortnumret tas bort.
  Om det inte finns något kortnummer på värdekortet men det är kopplat till en kund och kunden har ett kortnummer registrerat på basuppgifterna så kopplas värdekortet till det kortnumret istället.

...